Úvodní slovo

Rádi bychom Vás pozvali na 21. Mistrovství republiky belgických ovčáků, které se bude konat ve dnech 20.-22. října na fotbalovém stadionu v Dolanech nad Vltavou. Tento tradiční svátek belgických ovčáků pořádá Czech Malinois Club ve spolupráci s International Cynological Asociation, mezinárodní organizací sdružující profesionální kynology.

Je nám ctí, že záštitu tomuto závodu poskytla Asociace krajů České republiky, která je významnou státní organizací, sdružující všechny kraje. Jde o ocenění úrovně belgických ovčáků u nás a zároveň závazek pro další zkvalitňování práce našeho klubu.

Je nám ctí, že záštitu 21. Mezinárodnímu mistrovství republiky Belgických ovčáků poskytla Asociace krajů České republiky.

Powered by Khore by Showthemes